Funkcje

Poziomy dostępu

System urlopowy umożliwia kilka różnych poziomów dostępu: poziom pracownika, poziom kierownika, poziom działu kadr.

Poziom pracownika

Pracownik, po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto, ma wgląd w swoje historyczne urlopy, jak i w te, które zaplanował. Przegląd urlopów przy pomocy wygodnego kalendarza.

Poziom kierownika

Kierownik ze swojego poziomu ma możliwość wglądu w historyczne dane pracownika, może akceptować urlopy, dokonywać ustawień systemu.

Dni wolne od pracy

Mamy możliwość zdefiniowania stałych dni wolnych od pracy, np. sobota i niedziela. Jeśli pracownik zaznaczy dwa tygodnie urlopu, to zostaną odliczone zdefiniowane stałe dni wolne.

Dni świąteczne

Określenie dni świątecznych. Jeśli pracownik zaznaczy termin zawierający datę określonych w puli dni świątecznych, to te dni świąteczne nie będą zliczane do raportu ilościowego dni urlopu pracownika.

Urlop za x dni

Możliwość ustalenia ilości dni przed zgłoszeniem urlopu, np. gdy liczbę tę ustalimy na 5 dni, to mając datę przykładowo 10 maja, urlop można zgłosić od 15 maja. Określona liczba blokuje możliwość wcześniejszego zaznaczenia urlopu.

Powiadomienia kierownika

Pracownik, zgłaszając urlop samodzielnie w kalendarzu, trafia do puli oczekujących na zaakceptowania. Kierownik zostaje powiadomiony i akceptuje urlop lub odrzuca drogą emailową.

Powiadomienia działu kadr

Możliwość ustalenia dnia wysyłania raportu w danym miesiącu do działu kadr. Możliwość importowania pliku z raportem do programu kadrowego.

Lista pracowników

Możliwość importu lub ręcznego dodania pracowników do systemu.

Lista działów firmy

Możliwość ustalenia działów w firmie wraz z przypisaniem do nich pracowników i określeniem maksymalnej ilości osób, będących na urlopie w tym samym czasie.

Karta pracownika

Karta pracownika, zawierająca podstawowe dane o pracowniku, jak i informacje o urlopach.

Notatka pracownika

Do każdego pracownika można dodawać notatki, np. „pracownik często bierze zwolnienia lekarskie i w tym czasie jedzie na fuchę”.

Raporty urlopowe

Możliwość wygenerowania dowolnego raportu dla grupy pracowników lub pojedynczego pracownika w określonym okresie czasu.

System urlopowy na wyciągnięcie ręki

Chcesz wdrożyć system mojewolne.pl w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, doradzimy, skonfigurujemy pod indywidualne potrzeby.